PORUBSKÝ, Ondrej. Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67634. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.

Uložit do Citace PRO