SUCHOMEL, Vít. Model soustrojí generátor-pohon [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67643. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Bárta.
Uložit do Citace PRO