HUDEČEK, František. Modelování proudění ve výměníku tepla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Špiláček.

Uložit do Citace PRO