JAKUBČÍKOVÁ, Lucie. Povrchové úpravy materiálů na bázi železa [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.
Uložit do Citace PRO