LOVAS, Jakub. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67671. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO