TOMAŠTÍK, Filip. Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67681. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.
Uložit do Citace PRO