PRAŽÁK, Jan. Posouzení informačního systému a návrh změn [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67707. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.

Uložit do Citace PRO