MOKRÝ, Michal. Financování vzniku maloobchodních jednotek ve firmě Italfashion, spol. s r. o [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6771. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO