ČERNÍN, Jiří. Optimalizace tepelného zpracování oceli - 27MnCrB5-2 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67739. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Věchet.

Uložit do Citace PRO