VALOVÁ, Aneta. Podnikatelský záměr na výstavbu a provoz bazénu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Kateřina Fojtů.

Uložit do Citace PRO