GRUZOVÁ, Marcela. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO