KRATOCHVÍLOVÁ, Barbora. Vliv a význam investičních pobídek [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6777. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ivana Groligová.

Uložit do Citace PRO