VÍTKOVÁ, Zuzana. Klíčování nákladů vybraných účetních jednotek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lenka Zábojová.
Uložit do Citace PRO