VYKOUKAL, Tomáš. Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67800. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.
Uložit do Citace PRO