BIOLEK, Vladimír. Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67809. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Kvapil.
Uložit do Citace PRO