SOKL, Antonín. Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.
Uložit do Citace PRO