JADLOVCOVÁ, Hana. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67844. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO