ŽALKOVSKÝ, Antonín. Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Martin Mach.
Uložit do Citace PRO