URBANOVÁ, Hedvika. Vybrané druhy analýz stejnosměrných obvodů v programovacím jazyce MATLAB [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67884. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Eva Ellederová.
Uložit do Citace PRO