MAREČEK, David. Vliv elektronového svazku na grafenové polem řízené tranzistory [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67885. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jan Čechal.

Uložit do Citace PRO