MNICHOVÁ, Simona. Komparace daňového dopadu nelegálního zaměstnávání živnostníků v České republice a na Slovensku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67905. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO