CVANIGA, Tomáš. Vliv skelných vláken jako aditiv záporné elektrody na vlastnosti olověného akumulátoru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO