KULA, Radomír. Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67940. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO