PARÁK, Roman. Robotický stolní fotbal - herní strategie [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67950. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Lang.
Uložit do Citace PRO