KRAUSOVÁ, Zuzana. Mind Pollution [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67956. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.
Uložit do Citace PRO