IVANOVÁ, Karolína. Zpětný pohled [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67968. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Matěj Smetana.
Uložit do Citace PRO