ZIMMERMAN, Martin. Chování EHD mazacího filmu při náhlých změnách rychlosti a zatížení [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6797. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Hartl.

Uložit do Citace PRO