DOHNALOVÁ, Tea. Tělo jako fragment [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67971. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO