KHALEDOVÁ, Fátima. Bez názvu [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.

Uložit do Citace PRO