RARIGA, Branislav. So far so good [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jan Šrámek.
Uložit do Citace PRO