DANEKOVÁ, Petra. Ja som tu neni [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67976. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Karolína Kohoutková.
Uložit do Citace PRO