DADEJ, Vincent. Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.

Uložit do Citace PRO