VYŠKOVSKÝ, Jaroslav. Použití statistických metod v managementu kvality [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6799. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.

Uložit do Citace PRO