HORTVÍK, Martin. Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67990. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Heriban.
Uložit do Citace PRO