SVOZÍLEK, Marek. Serverová aplikace pro distribuované výpočty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67993. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Kovář.

Uložit do Citace PRO