MINÁŘOVÁ, Alice. Návrh a implementace programu pro převod UML struktur do programovacího jazyka [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Petr Jindra.
Uložit do Citace PRO