KALABUSOVÁ, Kateřina. Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Marada.

Uložit do Citace PRO