ČÁSLAVSKÝ, Jan. Analýza a návrh pokročilých filtrů pro mikrovlnné aplikace [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Vlastimil Koudelka.

Uložit do Citace PRO