BEŇO, Tomáš. Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68051. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Frenštátský.

Uložit do Citace PRO