SVOBODOVÁ, Sára. Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68069. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO