BAČA, Petr. Rekonstrukce signálu modifikovaného efektem fade-in/fade-out [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68073. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.

Uložit do Citace PRO