PŘICHYSTAL, Jan. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68074. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Magdalena Šedrlová.
Uložit do Citace PRO