SADÍLEK, Daniel. Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zoltán Galáž.
Uložit do Citace PRO