ŠKRAŇKA, Ivan. Statistické metody v marketingovém výzkumu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO