FRIES, Lukáš. Řídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68115. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Martin Adámek.

Uložit do Citace PRO