BRÄUER, Jonáš. Aplikace pro vyčítání dat z chytrých měřičů pomocí bezdrátové technologie ZigBee [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68123. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kryštof Zeman.
Uložit do Citace PRO