KORBEL, Jakub. Interaktivní aplety pro podporu výuky [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68172. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Rajmic.
Uložit do Citace PRO