DROZD, Tomáš. Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68173. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Branislav Hesko.
Uložit do Citace PRO