SLÁMA, Adam. Měření polohy objektu v prostoru pomocí dvojice kamer [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Kříž.
Uložit do Citace PRO