PORUBOVA, Anna. Vysokorychlostní virtuální privátní sítě [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Lukáš Malina.

Uložit do Citace PRO